โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอก

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยทุกรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหั … Read more