โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ความดันโลหิต ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ควรเตรียมตัวก่อนเข้านอน

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต การนอนหลับอย่างเพียงพอเท่านั้น ที่จะทำให้ค … Read more