โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

รังสี อธิบายเกี่ยวกับความเสียหายจากรังสีเอกซ์และการถ่ายภาพรังสี

รังสี

รังสี การถ่ายภาพรังสีเป็นวิธีการวิจัย ในห้องปฏิบัติการท … Read more