โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

โพแทสเซียม สาเหตุของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำในผู้สูงอายุ

โพแทสเซียม

โพแทสเซียม เป็นที่ทราบกันดีว่า โพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ … Read more