โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

เส้นประสาท การกระตุ้นเส้นประสาทไขสันหลังสำหรับภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่

เส้นประสาท

เส้นประสาท ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้อาจเป็นประสบการณ์ที่น่ … Read more