โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

หลอดเลือดแดง อธิบายเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงบน บริเวณคอด้านหลังมุมของกรามล่าง

หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงภายนอก ขึ้นไปทางด้านหน้าและตรง … Read more