โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

กฎหมาย การนำเข้ายาชนิดใดที่ถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

แบคทีเรีย

กฎหมาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจในกรุงมอสโก ได้ควบคุมตั … Read more