โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

โรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่าหัวใจที่เสียหายสามารถจัดโครงสร้างใหม่ได้

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ ศัลยแพทย์ชอบพูดว่า สำหรับผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจ … Read more