โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ภาวะมีบุตรยาก เรียนรู้การตรวจหาภาวะมีบุตรยากทั้งในผู้หญฺิงและผู้ชาย

ภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก ระยะเวลาในการตรวจคู่สมรสไม่ควรเกิน 3 ถึง … Read more