โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

เลือดหัวใจตีบตัน ประโยชน์ที่เป็นไปได้และเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง

เลือดหัวใจตีบตัน โรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล … Read more

ผ่อนคลาย เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อคลายความเครียด

ผ่อนคลาย ในการต่อสู้กับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ คุณ … Read more

ไบโพลาร์ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการโดยทั่วไปสำหรับโรคไบโพลาร์

ไบโพลาร์ รายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับแพทย์ นักบำ … Read more

ทำเล็บ อธิบายเกี่ยวกับการทำเล็บสีเบจที่กำลังเป็นที่นิยม

ทำเล็บ การทำเล็บสีเบจเป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์ สำหรับนักแฟ … Read more

การสูบบุหรี่ หนึ่งในนิสัยที่อันตรายที่สุดและการต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้

การสูบบุหรี่ ตลอดชีวิตคนๆหนึ่งได้รับนิสัยต่างๆทั้งที่เป … Read more

โรคหลอดเลือดอักเสบ การอักเสบแบบรุนแรงของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดกลาง

โรคหลอดเลือดอักเสบ กล้องจุลทรรศน์ โรคหลอดเลือดอักเสบ, เ … Read more

นักโภชนาการ อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

นักโภชนาการ ได้พิสูจน์แล้วว่า หากคุณปฏิเสธอาหารโปรดเป็น … Read more