โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ไซนัส ผู้ป่วยกลุ่มอาการไซนัสส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนซึ่งเป็นโรคหัวใจ

ไซนัส กลุ่มอาการไซนัสทางพยาธิวิทยา เป็นความผิดปกติในการทำงานของไซนัส ซึ่งนำไปสู่รอยโรคในเนื้อเยื่อข้างเคียง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคไซนัสป่วยยังสามารถทำให้เกิดรอยโรคในห้องโถง แอทริโอเวนทริคและแม้กระทั่งระบบหัวใจทั้งหมด ผู้ป่วยมักเป็นวัยกลางคน และอาการส่วนใหญ่มักปรากฏเมื่ออายุประมาณ 40 ปี โรคไซนัสป่วย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สาเหตุของโรค

สาเหตุทั่วไปของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ ยังพบในโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคเมตาบอลิซึมหรือโรคแพร่กระจาย มีหลายปัจจัยที่เกิดระหว่างการรักษาแบบเดิม เราควรหาสาเหตุการป่วยของตัวเองก่อนว่ามันคืออะไร หรืออาจนำไปสู่มากกว่า A ที่อาจเกิดขึ้นได้ของเครื่องกระตุ้นหัวใจ และความผิดปกติของการนำไฟฟ้า เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการเว้นจังหวะ หรือการนำไฟฟ้าผิดปกติที่รอยต่อของหัวใจห้องบน หัวใจห้องล่าง จะเรียกอีกอย่างว่าโรคปมคู่

ถ้าทั้งกิ่งซ้ายและกิ่งขวาได้รับผลกระทบพร้อมกัน จะเรียกว่าโรคระบบการนำไฟฟ้าทั้งหมด อาการทางคลินิกของผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการต่างกัน อาจเป็นการโจมตีเป็นระยะ อาการที่เกิดจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจ ไต และอวัยวะอื่นๆ ไม่เพียงพอเกิดจากอัตราการเต้นของหัวใจช้า โดยเฉพาะอาการที่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ แสงสามารถอ่อนเพลีย นอนไม่หลับต่อต้านควรช้าหรือหงุดหงิด ผู้สูงอายุมักจะวินิจฉัยผิดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคริ้วรอย

ไซนัส

ผู้ป่วยอาจมีอาการเช่นเป็นลมหมดสติ กรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอาการหมดสติได้ ผู้ป่วยบางรายมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจโดยทั่วไปจะสูงถึง 100 เท่าและระยะเวลาโดยทั่วไปจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อหัวใจหยุดเต้น อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวได้ หรืออาจเป็นได้ พร้อมกับมีอาการเป็นลมหมดสติและอาการอื่นๆ หัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นเร็วอย่างรุนแรง ไม่เพียงแต่จะทำให้ใจสั่น

แต่ยังทำให้อาการเดิมของโรคหัวใจแย่ลง ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจต่ำ อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของไต ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่นอาหารไม่ย่อยและเส้นเลือดอุดตัน โรคไซนัสป่วย วิธีการตรวจสอบหลักคือการจับกุมไซนัส และการเว้นจังหวะการเต้นของหัวใจ ไซนัสจับกุม สามารถบันทึกได้ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คุณสมบัติต่างๆของโรคไซนัส ECG

อาจทำซ้ำได้หากผลลบในระยะเวลาอันสั้น ไซนัส รุนแรงของหัวใจเต้นช้าน้อยกว่า 50 ครั้ง ต่อ นาที ไซนัสจับกุมหรือหยุดไซนัส อิศวรช้าและอิศวรสลับกัน การทดสอบอะโทรปิน หากอัตราการเต้นของหัวใจหลังฉีดไม่เพิ่มขึ้นถึง 90 ครั้งต่อนาที แสดงว่าไซนัสทำงานผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ด้านลบไม่ได้ยกเว้นอาการภายใน ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วย ที่มีโรคต้อหินหรือยั่วยวนต่อมลูกหมากที่เห็นได้ชัด ผู้ป่วยต้องระมัดระวังในการใช้ยาห้ามรักษาโดยสุ่มสี่สุ่มห้า

และทำการวินิจฉัยอย่างเพียงพอ วิธีการวัดอัตราการเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในกลุ่มอาการทางแยกของผู้ป่วยไซนัส ที่ป่วยการเว้นจังหวะการเต้นของหัวใจ จะวัดเวลาการกู้คืนของโหนดไซนัส SNRT และเวลาการนำไซนัสของ SACT โดยปกติแล้วจะนานกว่าขีดจำกัดบนปกติอย่างมีนัยสำคัญ หลอดอาหารโดยตรง การวินิจฉัยการตรวจหาไซนัส ไซนัสโหนดทำงานรวมซินโดรม วิธีการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลต่อการผูกมัดของยา

เพื่อป้องกันระบบประสาทอัตโนมัติ สามารถปรับปรุงความไว การตรวจสอบการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วและช้าที่สุด การจับกุมไซนัส การบล็อกไซนัสและภาวะอื่นๆ ในลู่วิ่งหรือการทดสอบการออกกำลังกายลู่วิ่ง ถ้าอัตราการเต้นหัวใจจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากการออกกำลังกายก็แสดงความผิดปกติของไซนัสโหนด ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ วิธีการวินิจฉัย

อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของอินทรีย์โรคหัวใจ หรือมีประวัติครอบครัว ยังมีสาเหตุที่ไม่ทราบสาเหตุ การโจมตีถูกซ่อนไว้และโรคจะช้า กรณีที่ไม่รุนแรงอาจไม่แสดงอาการและในรายที่รุนแรงอาจมีเลือดไปเลี้ยงสมอง หัวใจ และไตไม่เพียงพอโรคที่วินิจฉัยผิดได้ง่าย สามารถตัดสินได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โรคนี้อาจเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และโดยทั่วไปจะวินิจฉัยได้ยาก หากไม่มีสาเหตุและโรคที่แน่ชัดอย่ารักษามันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า เพื่อไม่ให้โรคของคุณแย่ลง

เนื่องจากการวินิจฉัยผิด โรคไซนัสป่วย หลักการรักษาคืออะไร จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร หลักการรักษามีอะไรบ้าง สำหรับอาการของโรคไซนัสพยาธิวิทยาการรักษาทางการแพทย์ มักจะเป็นเรื่องยากในหมู่พวกเขา ยาหัวใจเต้นเร็ว สามารถกระตุ้นให้เกิด หัวใจเต้นช้าเกินไป เช่นยาประหลักของภูมิต้านทาน ยาในตลาส IA และกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเรื้อรัง มักจะทำให้เกิด หัวใจเต้นเร็วรวมถึงปัจจัยหัวใจเต้นช้า

เช่นสารเคมี หรือหัวใจเต้นเร็วเกินไปและมักขาดการรักษาในระยะยาว ความหลากหลายของยาต้านมักจะเห็นได้ชัดและทนผลข้างเคียง ในระหว่างการรักษาด้วยยาให้ใส่ใจกับการควบคุมปริมาณยา ระบุสาเหตุ ทำความเข้าใจสาเหตุของผู้ป่วยและรักษาตามอาการ หากหลอดเลือดหัวใจตีบชัดเจน หลอดเลือดหัวใจตีบและไนโตรกลีเซอรีน สามารถใช้เพื่อปรับปรุงปริมาณเลือดของหลอดเลือดหัวใจได้ สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

สามารถใช้ส่วนผสมของพลังงานวิตามินซีขนาดสูง แบบหยดทางหลอดเลือดดำหรือการฉีดเข้าเส้นเลือดดำได้ ก่อนการรักษาต้องทำการตรวจอย่างทันท่วงทีและครอบคลุม ห้ามทำการรักษาคนตาบอดมิฉะนั้น การรักษาตามอาการอาจเป็นเรื่องยาก การรักษาตามอาการ สามารถใช้ยาต้านฤทธิ์การทำงานของระบบประสาท สารเคมี หรือยาที่ใช้สำหรับการรักษาของหัวใจเต้นช้า กับผู้ป่วยที่ไม่มีหัวใจเต้นเร็วเกินไป เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ นิโคตินาไมด์ถูกเติมลงในสารละลายน้ำตาลกลูโคส10 เปอร์เซ็นต์ โดยหยดทางเส้นเลือดอย่าใช้ยา ที่สามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณสามารถเลือกหัวใจเทียมหรือเพิ่มยาป้องกันจังหวะ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ :   ครัว การออกแบบห้องครัวให้มีโครงสร้างที่สวยงามและดูสะอาด