โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมทำกิจกรรมปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

โครงการโรงเรียนคุณธรรม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ ร่วมทำกิจกรรมปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ภายในโรงเรียนบ้านคลองปราบ ในวันที่ 10 มี.ค. 64

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม