โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

เซลล์ ส่วนต่างๆของต่อมไร้ท่อและเซลล์แกนรูปในตับอ่อน

เซลล์ ตับอ่อนประกอบด้วยส่วนต่างๆของต่อมไร้ท่อ ส่วนต่อมไร้ท่อ ชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แบ่งต่อมออกเป็นกลีบเล็กๆประกอบด้วยต่อมเล็กๆ และส่วนเริ่มต้นของท่อขับถ่ายอะซินี ประกอบด้วยเซลล์หลั่ง เช่นเดียวกับเซลล์ที่เรียกว่า เซลล์ เซนโทรอะซินัส ซึ่งเริ่มต้นท่อขับถ่ายอินเตอร์คาลารี่ ผ่านเข้าไปในชนิดที่เกิดในปอด เยื่อบุผิวทรงลูกบาศก์ หรือแนวเสาของท่อขับถ่าย ชนิดที่เกิดในปอดผ่านเข้าไป ในเยื่อบุผิวเสาของท่อ ช่องว่างระหว่างกลีบปอด

ในบรรดาเซลล์เยื่อบุผิวคือ เซลล์ระบบต่อมไร้ท่อผลิตสารเคมี การแตกแขนงของท่อ ช่องว่างระหว่างกลีบปอด เปิดเป็นมุมเข้าไปในท่อหลัก เซลล์ กระเปาะสังเคราะห์จัดเก็บ และหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหาร ส่วนยอดของเซลล์มีเม็ดไซโมเจนิกจำนวนมาก พร้อมเอนไซม์ย่อยอาหาร นิวเคลียสถูกแทนที่ไปยังส่วนฐาน ซึ่งมีเอ็นโดพลาสมิกเรติเคิลแบบละเอียดที่พัฒนาขึ้นมาอย่างดี ไรโบโซมอิสระและไมโทคอนเดรีย พื้นที่ระหว่างเม็ดทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร

เซลล์

รวมถึงนิวเคลียสถูกครอบครอง โดยกอลจิคอมเพล็กซ์ รายชื่อระหว่างเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ของอะซินาร์ ที่อยู่ติดกันในส่วนปลายนั้น เชื่อมต่อกันด้วยทางแยกแน่น ทางแยกระดับกลางและเดโมโซม เมื่อรวมกันแล้วหน้าสัมผัสเหล่านี้ ก่อตัวเป็นคอมเพล็กซ์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโมเลกุลขนาดใหญ่ แต่สามารถซึมผ่านเข้าไปในน้ำและไอออนได้ ระเบียบการหลั่งอะเซติลโคลีน ผ่านตัวรับเอ็มเส้นประสาทโคลีเนอร์จิคและโคลีซิสโตไคนิน

ซึ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมการหลั่ง ของเซลล์แบบเป็นต่อม เส้นใยประสาท แอดรีเนอร์จิกผ่านอินพุต ตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก ยับยั้งการทำงานของการหลั่ง ของเซลล์แบบเป็นต่อม เซลล์แกนรูปในตับอ่อน และเซลล์ท่อขับถ่ายหลั่ง HCO3 ตับอ่อนอักเสบ น้ำผลไม้เป็นไอโซโทนิกในเลือดมีค่า pH 80 ถึง 85 เนื่องจากมีไบคาร์บอเนตในปริมาณสูง ซึ่งทำให้ปฏิกิริยาที่เป็นกรดของอาหารที่ย่อยแล้วเป็นกลาง มวลอาหารที่ผสมกับน้ำย่อย การทำงานส่วนต่อมมีท่อของต่อม

จึงจะหลั่งน้ำตับอ่อนได้ถึง 2 ลิตรต่อวัน ซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์และไบคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนตที่หลั่งโดยต่อมร่วมกับลำไส้เล็กส่วนต้น ไบคาร์บอเนตทำให้กรดไฮโดรคลอริกเป็นกลาง จากกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น เอนไซม์น้ำตับอ่อนมีบทบาทสำคัญในการย่อยโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต การทำงานของเอนไซม์ตับอ่อนที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ pH เท่ากับ 78 เอ็นไซม์ถูกผลิตขึ้นในรูปของสารตั้งต้น โปรตีเอสซึ่งถูกกระตุ้นในลูเมนของลำไส้

รวมถึงในรูปแบบแอคทีฟ อะไมเลส ไลเปส นิวคลีเอส ตับเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ อวัยวะถูกปกคลุมด้วยแคปซูลเส้นใยที่แข็งแรง ซึ่งมีหลอดเลือดจำนวนเล็กน้อย ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรและเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเซลล์ตับทั้งหมดเป็นเซลล์ตับ ด้วยความช่วยเหลือของการติดต่อระหว่างเซลล์ เซลล์ตับจะถูกบรรจุเป็นเส้นๆ ทำให้เกิดเขาวงกตชนิดหนึ่ง ภายในเขาวงกตของตับมีไซนัสอยด์ซึ่งเลือดผสมกัน เลือดเข้าสู่อวัยวะผ่านทางเส้นเลือด 2 เส้น

หลอดเลือดแดงผ่านตับและหลอดเลือดดำตามแต่ไหลทีละครั้ง หน่วยหน้าที่ของมอร์โฟของตับ หน่วยฟังก์ชันมอร์โฟของตับ คือกลีบเล็กๆแบบคลาสสิก และพอร์ทัลเช่นเดียวกับกระเปาะ กลีบเล็กๆแบบคลาสสิกมีรูปทรงหกเหลี่ยม ตรงกลางเป็นหลอดเลือดดำส่วนกลางซึ่งสายตับ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ตับมาบรรจบกัน ไซนัสอยด์อยู่ระหว่างเส้น ในพื้นที่ของข้อต่อของกลีบเล็กๆ หลายแห่งมีโซนพอร์ทัล เส้นใยประสาทและหลอดเลือด ช่องว่างระหว่างกลีบปอด

ผ่านทางเดินของพอร์ทัล หลอดเลือดแดงตับ ช่องว่างระหว่างกลีบปอด หลอดเลือดดำพอร์ทัล ท่อน้ำเหลืองและท่อน้ำดี 1 หรือ 2 ท่อ กลีบพอร์ทัลเป็นโครงสร้างรูปสามเหลี่ยม โซนพอร์ทัลสร้างศูนย์กลาง และเส้นเลือดส่วนกลางของกลีบเล็กๆ คลาสสิก 3 อันที่อยู่ติดกันจะสร้างยอดพอร์ทัล กลีบเล็กๆสะท้อนการทำงานของตับต่อมไร้ท่อได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดี อะซินัสมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งยอดนั้นเกิดจากเส้นเลือดส่วนกลาง

กลีบเล็กๆตับหกเหลี่ยมที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ติดกัน โซนพอร์ทัลส่วนของกระเปาะที่อยู่ใกล้กับหลอดเลือดนั้น ให้เลือดได้ดีกว่าแผนกอื่นๆส่วนนอกของกระเปาะ ซึ่งแปลเป็นภาษาท้องถิ่นใกล้กับเส้นเลือดส่วนกลาง จะได้รับเลือดที่มีออกซิเจนน้อยลง ไหลเวียนของเลือด ผ่านประตูตับเข้าสู่พอร์ตและตับ เรือเหล่านี้แตกแขนงหลายครั้งและเป็นส่วนหนึ่งของโซนพอร์ทัล เลือดเข้าสู่กลีบเล็กๆแบบคลาสสิกจากหลอดเลือดแดง ช่องว่างระหว่างกลีบปอด อุดมด้วยออกซิเจน

รวมถึงหลอดเลือดดำ ช่องว่างระหว่างกลีบปอด อุดมไปด้วยสารอาหารตามลำดับ ผ่านหลอดเลือดแดงที่ตับและปลายทางพอร์ทัล เส้นเลือดฝอยเรือเหล่านี้เปิดออกเป็นไซนัส ซึ่งเลือดผสมจะถูกส่งไปยังหลอดเลือดดำส่วนกลาง เส้นเลือดส่วนกลางไม่มี MMC เลือดไหลจากตับผ่านเส้นเลือดตับ 3 ถึง 4 ไปยัง หลอดเลือดเวนาคาวาที่ด้อยกว่า

อ่านต่อได้ที่ มีบุตรยาก วิธีการผ่าตัดรักษาภาวะมีบุตรยากของสตรี