โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองปราบ

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ร.ย. 106/43
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
building3
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
building5
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2544
building6
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
อาคารสถานที่
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
building9
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
building11
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560