โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านคลองปราบ

วันปิยมหาราช นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านคลองปราบ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช และเด็กชายเจษฎา คำแก้ว ได้รับทุนการศึกษาจาก นายอำเภอบ้านนาสาร

วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช