โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

มอบอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ นักเรียน ในชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองปราบ

มอบอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ นักเรียน ในชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองปราบ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณปรายฟ้า อักษรสวัสดิ์ และครอบครัว ที่ได้นำอุปกรณ์การเรียนมามอบให้กับนักเรียนทุกคน

มอบอุปกรณ์ มอบอุปกรณ์ มอบอุปกรณ์