โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ป้องกันโรค คำแนะนำในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ป้องกันโรค คำแนะนำในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการ ตรวจสุขภาพตาและฟัน ให้กับนักเรียน โดยทางรพ.สต.คลองปราบ ได้เข้ามาให้ความรู้ ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองปราบต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ แก่นักเรียนทุกคน
ป้องกันโรค ป้องกันโรค ป้องกันโรค