โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม 1 ตำบล1 ถนนกินได้

ปลูกต้นไม้ นำทีมโดยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ เข้าร่วมกิจกรรม 1 ตำบล1 ถนนกินได้ ณ บ้านหนองเภา ในการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อโลกของเรา

ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้