โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ตรวจเลือด โรคอะไรที่สามารถทราบเกี่ยวกับกิจวัตรเลือดปกติ

ตรวจเลือด เนื่องจากอัตราอุบัติการณ์ของโรคไขมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนในด้านสุขภาพก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละปี เพื่อไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ในโครงการตรวจร่างกายมีขนาดใหญ่มาก แต่มีรายการตรวจเช็กเป็นสิ่งที่ต้องทำ และนั่นคือการตรวจเลือด ส่วนประกอบหลักของเลือดมนุษย์ คือเซลล์เม็ดเลือด และพลาสมาส่วนใหญ่เป็นน้ำ

ตรวจเลือด

ในการตรวจเลือดเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะตรวจดูว่า ตัวบ่งชี้เซลล์เม็ดเลือดเป็นปกติหรือไม่ หากตัวบ่งชี้ไม่ปกติ อาจบ่งชี้ว่า มีปัญหาบางอย่างในร่างกาย โรคอะไรที่สามารถทราบเกี่ยวกับกิจวัตรเลือดปกติ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ อาการเลือดออกในช่องท้อง หากอวัยวะภายในมีเลือดออก โดยทั่วไปจะไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ แต่ในระหว่างการให้เลือดเป็นประจำ พบว่าจำนวนเกล็ดเลือดลดลง

หากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขา ผ่านการตรวจสอบนี้คุณอย่างชัดเจน คนส่วนใหญ่ในยามหนาว ไปตรวจโรงพยาบาล แพทย์ที่เกิดจะให้ผู้ป่วยทำการตรวจเลือด ตามข้อมูลการตรวจสอบแพทย์ สามารถให้การตัดสินที่ถูกต้อง ถ้ามันเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแล้ว เซลล์ของดัชนีบางส่วนไม่ทำลายเพิ่มขึ้น แต่เป็นการติดเชื้อไวรัสของเซลล์เม็ดเลือดขาวเท่านั้นนอกช่วงปกติ

โรคภูมิแพ้ ผู้ป่วยบางรายในผิวหนังปกติ มักมีแนวโน้ม ผิวแดง คัน ไอ เสมหะฯลฯ การตรวจเลือด จะทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพิ่มขึ้น โดยดัชนีนี้ จะสามารถระบุได้ว่า ร่างกายมีโรคภูมิแพ้หรือไม่ เช่น อาการแพ้เฉียบพลัน นำไปสู่นิ้วเซลล์ที่มีสถานการณ์ผิดปกติ โรคโลหิตจาง จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง หมายถึง เนื้อหาเลือดในร่างกาย ผ่านการตรวจสอบตัวชี้วัดของเซลล์เม็ดเลือดแดง สามารถเป็นที่รู้จัก หากเฮโมโกลบินดัชนีต่ำเกินไป

โรคโลหิตจางอาจมีอยู่ ตัวบ่งชี้ทั้งสองของรายงานการทดสอบได้เพิ่มขึ้น และต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เซลล์เม็ดเลือดแดง RBC สามารถช่วยให้ร่างกายขนส่งสารอาหารแล้วขนส่งขยะไปยังอวัยวะขับถ่าย ซึ่งถูกขับออกมาในที่สุด เซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกาย มีบทบาทสำคัญ หากเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ จะทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ จะส่งผลให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง ไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี

บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักจะอาเจียนบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปอดของเซลล์เม็ดเลือดแดง นำไปสู่ภาวะอวัยวะได้ง่าย เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการติดเชื้อป้องกันร่างกาย ในความเป็นจริงเม็ดโลหิตขาวจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่จากจำนวนของการจำแนกประเภท และปริมาณ สามารถกำหนดขอบเขตของการเกิดโรค

บางคนจะตรวจเจอเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นของแข็งที่แบ่งออกเป็นสองกรณี ได้แก่ เนื้องอก หรือมีปฏิกิริยา หากร่างกายมีความรู้สึกแบคทีเรียย้อมสี แพ้ หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ก็จะส่งผลในการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ดัชนีเม็ดโลหิตขาวไม่ถูกทำลาย อาจเป็นการทำงานของไขกระดูก เนื่องจากความผิดปกติ เช่น เลือดพร่อง ภาวะไขกระดูกฝ่อ กลุ่มของโรคที่เซลล์เม็ดเลือดใหม่ ที่ผลิตในไขกระดูกมีความผิดปกติ และทำงานไม่ถูกต้องและอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ควรใส่ใจในการตรวจเลือดเป็นประจำ หลอดเลือดจะกระจายไปทั่วร่างกาย เพื่อให้เลือดจะไหลไปทั่วร่างกาย คุณควรจะให้ความสนใจมากขึ้น ก่อนที่จะทำตรวจเลือด ประการแรกในอาหาร ควรเป็นอาหารเบาๆ ที่เก็บไว้ให้ห่างจากอาหารที่มีโปรตีนสูง และมีไขมันสูง หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ มิฉะนั้น จะทำให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ คุณควรอดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง พยายามอย่ากินหรือดื่มน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียต่อผลการวัด พยายามสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ระหว่างการตรวจจะสะดวกกว่า เมื่อเจาะเลือดและยังสามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่เข็มได้อีกด้วย การตรวจนี้ ควรทำจิตใจให้ผ่อนคลาย อย่าเกร็งจนเกินไป ไม่เช่นนั้น หลอดเลือดจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ยากขึ้น

หลายๆคนรู้แค่ว่า การตรวจเลือดมีไว้เพื่อตรวจการทำงานของตับเท่านั้น การตรวจเลือดสามารถเรียกได้ว่า เป็นการตรวจเลือด ซึ่งไม่ได้หมายความถึง การตรวจเลือดตามปกติในรายการตรวจตามปกติเท่านั้น รายการ ตรวจเลือด ส่วนใหญ่รวมถึงการทดสอบการทำงานของตับ การทดสอบการทำงานของไต การทดสอบไขมันในเลือด การทดสอบน้ำตาลในเลือด การทดสอบกรดยูริก การทดสอบแคลเซียมในเลือด การทดสอบตับอักเสบบี การทดสอบเลือดประจำ กรุ๊ปเลือด

การทดสอบปัสสาวะ การทดสอบเลือดไสยอุจจาระ เป็นต้น ดังนั้น การตรวจเลือดสามารถตรวจพบอาการอะไรได้บ้าง โรคที่สามารถตรวจพบได้โดยการเก็บตัวอย่างเลือด ได้แก่ การทำงานของตับ และถุงน้ำดีผิดปกติ โรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคตับแข็ง มะเร็งตับ ไขมันพอกตับฯลฯ การทำงานของไตผิดปกติ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นต้น โรคเกาต์ ความผิดปกติของการเผาผลาญแคลเซียม ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบบี การอักเสบ ภาวะโลหิตจาง และการระบุชนิดของโรคโลหิตจาง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือการลดลง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคไตอักเสบ วัณโรคไต เนื้องอก นิ่ว เบาหวาน และเลือดออกในทางเดินอาหารฯลฯ สำหรับผู้ที่มีการตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์ การตรวจเลือดไม่เพียงแต่ตรวจคัดกรองโรคข้างต้นเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจหายีน ทางพยาธิวิทยาด้อยบนโครโมโซมได้อีกด้วย

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ :  โรคพาร์กินสัน การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความจำในโรคพาร์กินสัน