โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ตรวจสุขภาพ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองปราบ ที่มาออกหน่วยตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองปราบ ที่มาออกหน่วยตรวจสุขภาพฟัน นำเสนอการตรวจสุขภาพ โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ ให้แก่นักเรียนทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ