โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดคลองปราบกัลยาราม ฟังเทศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

กิจกรรมเวียนเทียน นำทีมโดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดคลองปราบกัลยาราม ฟังเทศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมเวียนเทียน