โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนตำบลคลองปราบ

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบ ในวันที่ 17ต.ค. 2563 ได้ฟังเทศน์จากหลวงพี่กาโตะ

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก กิจกรรมส่งเสริมเด็ก กิจกรรมส่งเสริมเด็ก