โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา